Ryttartorpet i Ursvik

I Sundbybergs kommun i Stockholms län genomfördes under 2017 en arkeologisk
undersökning av en torplämning (RAÄ Sundbyberg 43:1). Vid undersökningen påträffades resterna av två, delvis överlagrande, bostadshus/torp samt spåren av en ekonomibyggnad. Det äldre bostadshuset motsvarar det från historiska kartor kända ryttartorp som tidigare fanns på platsen, och som utgjordes av en cirka 4,5 x 8,5 meter stor enkelstuga med farstu, kök/stuga och en mindre kammare. Fyndmaterialet och de historiska källorna talar för att ryttartorpet uppfördes tidigast år 1691 och upphörde brukas kring år 1740. Invid torpet påträffades även rester av vad som tolkas ha utgjort ett trädgårdsland.
Fyndmaterialet som kunde kopplas till  ryttartorpet var omfattande. Utöver mer vardagliga föremål kan bland annat  nämnas en skärva av exklusivt orientaliskt porslin. I arkivmaterialet har vi även kunnat identifiera ett antal familjer som bodde där.

 

Efter ryttartorpet uppfördes ett mindre bostadshus i form av en kvadratisk byggnad, cirka 5,5 x 5,5 meter stor, indelad i fyra rum. Huset var före den den arkeologiska undersökningen okänt. Utifrån fyndmaterialet antas huset ha uppförts under 1700-tal, nära i tid efter det att ryttartorpet upphörde. Huset kunde bestämmas att vid olika tidpunkter ha genomgått ombyggnationer och förefaller ha rivits kring år 1920.

 

Länk till rapporten: Ryttartorpet i Ursvik, Uppdrag arkeologi rapport 2019/3

Fig. 1.
Fig. 1.

Stengrunden till ryttartorpet under utgrävning.

press to zoom
Fig. 2.
Fig. 2.

En rekonstruktionsteckning av hur ryttartorpet kan ha sett ut vid år 1700. Den dåvarande soldaten Lars Rahm var vid tillfället ute i krig. Kvar vid torpet var hans hustru Anna och dottern Malin. Illustration: Jonathan Lindström.

press to zoom
Fig. 5.
Fig. 5.

I den yngre torpstugan hittades en vigselring av koppar och guld. På ringens insida finns initialerna ”N.L” och "A.B”. Vilka de kan ha varit har vi inte kunnat lista ut.

press to zoom
Fig. 1.
Fig. 1.

Stengrunden till ryttartorpet under utgrävning.

press to zoom
1/5
Logotyp_vit_rund.png