top of page
18056_0054_RED.jpg

Arkeologidagen 2024 - Guide till det vikingatida Granby-Hyppinge

Vid Orkesta Granby i Vallentuna kommun norr om Stockholm finns en av landets bäst bevarade storgårdsmiljöer från vikingatiden. Här finns inte bara synliga spår av bebyggelse, hägnader och gravar – här finns också en stor runhäll och flera runstenar som berättar om de som bodde på platsen för 1000 år sedan.

I samband med arkeologidagen släpps en nyskriven och rikt illustrerad guidebok till lämningarna vid Granby. Skriften är skriven av arkeolog Lars Andersson som berättar om platsens fornlämningar och hur dessa speglar vikingarnas tid och värld. För illustrationerna i boken svarar Mats Vänehem, Amanda Patriksdotter och Jonathan Lindström.

Under dagen kommer författaren Lars Andersson från Uppdrag arkeologi att

tillsammans med runolog Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet/Runverket

att på plats visa och berätta om fornlämningsmiljön. Guidningen startar klockan 13:00

och beräknas pågå i cirka en timme. I Orkesta Granby finns butik och servering

– Hökeriet, där det också finns besöksparkering och toalett.

Och givetvis kommer också skriften ”Guide till det vikingatida Granby-Hyppinge”

att finnas till försäljning till ett för dagen förmånligt pris!

När: söndagen den 25 augusti kl 13-15 - kom i god tid!

Var: klicka här! (länk till Google Maps)

Arrangör: Uppdrag arkeologi i samarbete med Orkesta Granby Gård.

Tillgänglighetsinformation: Vid Orkesta Granby Gård finns parkeringsplatser,

servering och toaletter. Fornlämningsområdet utgörs av kuperad hagmark och

saknar till stora delar tillgänglighetsanpassning.

Kontaktuppgifter: Lars Andersson, tfn 073 662 34 01, info@uppdragarkeologi.se

Guide till Granby-Hyppinge.jpg
Logotyp_vit_rund.png
bottom of page