© Uppdrag arkeologi 2020

Rapporter 2020
1. Jonsson, R. Diametern. Arkeologisk utredning. Stockholms län. Stockholms kommun.
2. Grönwall, R. Tvärförbindelse Södertörn. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län. Huddinge kommun.
3. Runer, J. Hagaparken. Arkeologisk utredning. Östergötlands län. Mjölby kommun.
4. Jonsson, R. Vallby. Arkeologisk schaktningsövervakning och skadebesiktning. Södermanlands län. Eskilstuna kommun. 
Klicka på en rapportlänk ovan så kommer du till en PDF-version av respektive rapport. Arkivet är länkat till Riksantikvarieämbetets databas Forndok. Problem med att nå en rapport kan bero på tillfälliga uppdateringar av databasen. Om problemet kvarstår under en längre tid så är vi tacksamma om ni meddelar oss så att vi kan söka efter en lösning.
*Rapporten är för tillfället inte tillgänglig via Riksantikvarieämbetets databas. Kontakta oss för mer information.
Kontakt: info@uppdragarkeologi.se