Rapporter 2020
1. Jonsson, R. Diametern. Arkeologisk utredning. Stockholms län. Stockholms kommun.
2. Grönwall, R. Tvärförbindelse Södertörn. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län. Huddinge kommun.
3. Runer, J. Hagaparken. Arkeologisk utredning. Östergötlands län. Mjölby kommun.
4. Jonsson, R. Vallby. Arkeologisk schaktningsövervakning och skadebesiktning. Södermanlands län. Eskilstuna kommun. 
5. Wändesjö, J. Morpheus 6. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Stockholms län. Stockholms kommun.
6. Andersson, L. Hovsta-Gryt. Arkeologisk utredning. Örebro län. Örebro kommun.
7. Andersson, L. Elstolpe på gravfältet L2015:9520. Arkeologisk schaktningsövervakning. Stockholms län. Täby kommun.
8. Grönwall, R. Cirkulationsplats Norrviksvägen. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län. Järfälla kommun.
9. Jonsson, R. Sparreholm. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Södermanlands län. Flens kommun.
10. Andersson, L. Väg 35 - Bankekind. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län. Linköpings kommun.
11. Jonsson, R. Grebo etapp 2. Arkeologisk utredning. Östergötlands län, Åtvidabergs kommun.
Klicka på en rapportlänk ovan så kommer du till en PDF-version av respektive rapport. Arkivet är länkat till Riksantikvarieämbetets databas Forndok. Problem med att nå en rapport kan bero på tillfälliga uppdateringar av databasen. Om problemet kvarstår under en längre tid så är vi tacksamma om ni meddelar oss så att vi kan söka efter en lösning.
*Rapporten är för tillfället inte tillgänglig via Riksantikvarieämbetets databas. Kontakta oss för mer information.
Kontakt: info@uppdragarkeologi.se

© Uppdrag arkeologi 2020