top of page

OM OSS

Uppdrag arkeologi är resultatet av en överlåtelse av den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Stockholms läns museum. Flera av oss som jobbar här jobbade alltså tidigare på ett museum, i en verksamhet som startade redan i slutet av 1980-talet. Under museiåren utvecklades vi till en av Stockholmsregionens största och viktigaste aktörer inom kulturmiljövården och Uppdrag arkeologi förvaltar nu detta arv, något som vi är väldigt stolta och glada över.

 

Vi på Uppdrag arkeologi har gemensamt att vi älskar arkeologi, men vi delar också en passion att få berätta om våra resultat och vårt arbete för alla som är intresserade. Därför jobbar vi gärna tillsammans med museer, skolor och andra publika aktörer för att nå så många som möjligt. 

En annan sak vi gärna vill att alla ska veta är att vi tar vårt arbete på allvar. Arkeologi är både roligt och spännande men det är också ett stort ansvar. Det är vårt gemensamma kulturarv vi jobbar med, något som kräver professionalitet, erfarenhet och kompetens. Alla ska känna förtroende för oss - oavsett om det är en myndighet, en exploatör eller en intresserad allmänhet vi möter.

Uppdrag arkeologi är medlemmar av Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation (SUBo). Vår arbetsgivarorganisation heter Sobona och vi har åtagit oss att följa kollektivavtalet Musei- och arkeologisk verksamhet.

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page