top of page

VÅRA PROJEKT

Vi jobbar med många olika uppdrag parallellt och vill man ta del av det löpande arbetet går det bra att följa oss via Facebook, Instagram och YouTube. Våra rapporter kan du läsa och ladda ned gratis från Riksantikvarieämbetets webbaserade kulturmiljöregister Fornsök. Länkar till rapporterna finns även ordnade årsvis i undermenyn till denna sida.

Ett av många spännande projekt vi har genomfört rörde undersökningen av ett soldattorp från 1600-talet i Sundbyberg i Stockholms län.  Endast ett fåtal torp av det här slaget har tidigare  undersökts och frågorna var många. Kunde det till exempel finnas något utmärkande för just ett soldattorp vad gäller inventarier och kosthållning, i jämförelse med andra slags torp från samma tid? Skulle lämningarna vid torpet spegla soldaternas medverkan i olika krig och i så fall hur? Fältundersökningen genomfördes under hösten 2017 och resultaten presenteras kort på denna sida, tillsammans med ett mindre urval av andra projekt vi jobbar och har jobbat med. 

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page