top of page

VÅRA TJÄNSTER

Uppdrag arkeologi anlitas för alla typer av arkeologiska uppdrag. Ämneskompetensen är bred och vi har tillgång till ett stort nätverk av sådana specialkompetenser som krävs för arkeologiskt analysarbete. Vi har egen kompetens vad gäller GIS-baserad inhämtning, analys och redovisning av fältdata och jobbar ständigt med att utveckla och förbättra arkeologisk metod, dokumentation och presentation.

​Här är några exempel på vad vi anlitas för:

  • Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar

  • Inventeringar och MKB

  • Fornlämningsbesiktningar

  • Utmärkning av fornlämningar i skog

  • Rådgivning till kommuner och fastighetsägare

  • Skyltning, föredrag och guidningar

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page