top of page

Under sommaren och hösten 2020 har vi, tillsammans med Arkeologerna vid Statens historiska museer, genomfört en arkeologisk undersökning av en järnåldersgård vid Viggbyholm i Täby kommun, norr om Stockholm. Där gården tidigare låg ska nu göras plats för nya bostäder och en tennishall.

På platsen påträffades spåren av flera byggnader och mängder av fynd från olika tider. Preliminärt bedöms en bebyggelse ha etablerats här redan under folkvandringstid, det vill säga för cirka 1500 år sedan. Vattennivån var under järnåldern högre än idag vilket innebar att gården då låg vid en havsvik till Östersjön. Under slutet av vikingatiden grundades viken upp och troligen har gården efter detta upphört eller flyttats. Det från historisk tid kända Viggbyholm har legat närmare dagens strandlinje och namnet Vikby är också känt från medeltida källor. Kanske var den gård som vi undersökte en föregångare till det senare medeltida Vikby?

I nära anslutning till gården finns två järnåldersgravfält och även inom den yta som nu har undersökts påträffades ytterligare gravar. Bland de många fynden från platsen kan nämnas vridkvarnar, brynen och keramik, samt många välbevarade järnföremål såsom pilspetsar, knivar och så kallade amulettringar.

Undersökningarna avslutades i oktober. Nu pågår det omfattande arbetet med att sammanställa dokumentationen från undersökningen och tolka resultaten. Framöver kommer resultaten att presenteras i en vetenskaplig rapport, men också i en populärvetenskaplig publikation vänd till allmänheten. Håll utkik här och på våra sociala medier för fortlöpande information.

Kontaktuppgifter

Lars Andersson, biträdande projektledare

lars.andersson@uppdragarkeologi.se

073 662 34 01

Mer information om undersökningen finns även här: https://arkeologerna.com/uppdrag/vikingatida-vikby/

Järnålderns Viggbyholm

Foto: Leif Grönwall

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page