© Uppdrag arkeologi 2019

VÅRA PROJEKT

Vi jobbar med många olika uppdrag parallellt och vill man ta del av det löpande arbetet går det bra att följa oss via Facebook och Instagram. Våra rapporter kan du läsa och ladda ned gratis från Riksantikvarieämbetets webbaserade kulturmiljöregister Fornsök.

Ett av många spännande projekt vi jobbar med just nu är undersökningen av ett soldattorp från 1600-talet i Sundbyberg i Stockholms län.  Endast ett fåtal torp av det här slaget har tidigare  undersökts och frågorna är många. Finns det t ex något som skiljer ett soldattorp vad gäller inventarier och kosthållning från andra slags torp från samma tid? Speglar lämningarna vid torpet soldaternas medverkan i olika krig och i så fall hur? Fältundersökningen genomfördes under hösten 2017 och nu pågår analysarbetet för fullt. En färdig rapport väntas vara klar under 2019.

Ett mindre urval av våra projekt presenteras i undermenyn till denna sida.