Under sommaren och hösten 2020 utför vi, tillsammans med Arkeologerna vid Statens historiska museer, en arkeologisk undersökning av en järnåldersgård vid Viggbyholm i Täby kommun, norr om Stockholm. Där gården tidigare låg ska det nu göras plats för nya bostäder och en tennishall.

Redan har spåren av flera byggnader och mängder av fynd av olika ålder påträffats. Troligen har en bebyggelse etablerats på platsen redan under folkvandringstid, det vill säga för cirka 1500 år sedan. Vattennivån var under järnåldern högre än idag vilket innebar att gården då låg vid en havsvik till Östersjön. Under slutet av vikingatiden grundades viken upp och troligen har gården efter detta upphört eller flyttats. Det från historisk tid kända Viggbyholm har legat närmare dagens strandlinje och namnet Vikby är också känt från medeltida källor. Kanske är den gård som vi nu undersöker en föregångare till det medeltida och historiska Vikby?

I nära anslutning till gården finns två järnåldersgravfält och det är inte omöjligt att några konstruktioner inom undersökningsområdet utgör gravar. Bland de många fynd som redan påträffats kan nämnas vridkvarnar, brynen och keramik, samt många järnföremål såsom pilspetsar, knivar och amulettringar.

Under veckorna 29-31 gör undersökningen ett sommaruppehåll. Därefter fortsätter grävningen och då kommer också visningar på plats att erbjudas för allmänheten. Håll utkik på våra sociala medier för fortlöpande information.

Kontaktuppgifter

Lars Andersson, biträdande projektledare

lars.andersson@uppdragarkeologi.se

073 662 34 01

Rosanna Jönis, arkeolog/förmedling

rosanna.jonis@uppdragarkeologi.se

073 662 34 02

 

Mer information om undersökningen finns även här: https://arkeologerna.com/uppdrag/vikingatida-vikby/

Järnålderns Viggbyholm

Foto: Leif Grönwall

© Uppdrag arkeologi 2020