top of page

Rapporter 2023

1. Wändesjö, J. Kvarteren Juno 17 och 18. Arkeologisk schaktningsövervakning. Stockholms län, Stockholms kommun.
2. Jonsson, R. Glanshammar-Sticksjö. Arkeologisk utredning. Örebro län, Örebro kommun. 
3. Jonsson, R. Eldvalla. Arkeologisk utredning. Örebro län, Örebro kommun.
4. Patriksdotter, A. En hällristning vid Glasberga sjöstad. Återställande av fornlämning. Stockholms län, Södertälje kommun.
5. Wändesjö, J. Stortorget-Svartmangatan. Arkeologisk schaktningsövervakning. Stockholms län, Stockholms kommun.

6. Jonsson, R. Bäckeby-Eggeby. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Norrköpings kommun.*
7. Jonsson, R. Vällinge. Arkeologisk utredning. Stockholms län, Salems kommun.
8. Grönwall, R & Jonsson, R. Två vikingatida gravar i Sticklinge. Arkeologisk undersökning, Stockholms län, Lidingö kommun.
9. Jonsson, R. Gripen 1. Arkeologisk schaktningsövervakning. Södermanlands län, Nyköpings kommun. 

10. Patriksdotter, A. Stenåldersboplatsen L2013:9875 i Lissma. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Huddinge kommun.
11. Patriksdotter, A. Förundersökning av boplatsen L2015:6654 i Åkerby. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Nynäshamns kommun.
12. Andersson, L. Fällbro 5:1. Arkeologisk utredningsgrävning. Stockholms län, Täby kommun.

13. Patriksdotter, A. Gåsvik 1:9. Arkeologisk kontroll. Stockholms län, Norrtälje kommun. 

14. Patriksdotter, A. Skada på gravfält L2016:3989 i Rolsta. Stockholms län, Sigtuna kommun

15. Patriksdotter, A. Arkeologisk utredning Skederids-Norrby 5:1. Stockholms län, Norrtälje kommun

16. Grönwall, R. Hässelbygravfältet. Arkeologisk förundersökning, Stockholms län, Stockholms kommun.

17. Grönwall, R. Gravar och hägnader i Hagby. Arkeologiskt kunskapsunderlag, Stockholms län, Täby kommun.

18. Jonsson, R. Kolstad. Arkeologisk utredning, Östergötlands län, Mjölby kommun.

19. Grönwall, R. Attersta utmark. Arkeologisk utredning, Örebro län, Örebro kommun.

20. Eriksson, C. Älgesta 1:2. Arkeologisk utredningsgrävning, Stockholms län, Sigtuna kommun.

21. Eriksson, C. Gåseborg - skadebesiktning och återställande. Arkeologisk skadedokumentation, Stockholms län, Järfälla kommun.

22. Wändesjö, J. Kyrkängsviken. Arkeologisk utredning, Södermanlands län, Gnesta kommun.

Klicka på en rapportlänk ovan så kommer du till en PDF-version av respektive rapport. Arkivet är länkat till Riksantikvarieämbetets databas för arkeologiska rapporter. Problem med att nå en rapport kan bero på tillfälliga uppdateringar av databasen. Om problemet kvarstår under en längre tid så är vi tacksamma om ni meddelar oss så att vi kan söka efter en lösning.

*Rapporten är för tillfället inte tillgänglig via Riksantikvarieämbetets databas. Kontakta oss för mer information.

Kontakt:
info@uppdragarkeologi.se

Logotyp_vit_rund.png
bottom of page